Monday, September 17, 2007

Svenskt natt med gastar

En svensk natt for 250 ar sedan, enligt Carl von Linne:

"Natten kom på med sitt tjocka mörker. Den höga barrskogen syntes som en mur, dubbelt högre av mörkret, kornblixtar lyste som gasteld hastigt och ofta, utan dån, hästarna gnistrade och slogo eld med skorna emot stenarna, ugglorna skreko som gastar och nattskrävlan skärrade som en spånrock."

(via O.K., thanks!)

[In english, added by O.K. :]

A swedish night 250 years ago, according to Carl von Linné:

"Night came with its thick darkness. The high conifer forest became a wall, twice higher in the dark, sheet lightning flared like ghostfires, sharply and often, thunderless, the horses were flashing, sparks flying from their shoes against stones, owls shrieked like phantoms, and the nightjar was thrumming like a spinning wheel."

No comments: