Thursday, September 27, 2007

New light on the Swedish stone in Chicago

Hi everybody!

I just had to ask the Swedish Museum of History about the mysterious round stone.
Here is their answer.

Here you can read more and see the mysterious stone Signs of sweden in Chicago by LS
In short (LS can you translate the whole thing? Done/LS)

The round stones are found in Lake Malar valley on top of graves, dating back to 500 AC. The round stones are believed to mark female graves and the erected stones are male graves. This is not certain though. The Swedish museum of History has not found anything in their records about this particular stone but its probable that its a Swedish stone.
- - - - - -

Hej E!
Den sten du frågar om som din syster sett i Chicago är förmodligen ett gravklot som varit placerad på en stensättning. Sådana förekom under järnålder, bland annat för ca 1500 år sedan. Så vad gäller tidsaspekten stämmer skylten – att det skulle vara tidig stenålder då är dock fel. Inte heller var det vikingatid för 1500 år sedan (rubriken Swedish Viking Monument). Perioden då kallas folkvandringstid och spänner på ett ungefär över 400- och 500-tal.

Att klotet har påträffats i Mälardalen kan mycket väl stämma. De är förhållandevis vanliga här. Man brukar säga generellt att gravklot har placerats på kvinnogravar medan resta stenar har markerat mansgravar, men om det verkligen stämmer är kanske inte helt självklart. Under den här tiden förekom det ganska ofta att flera personer begravdes i samma grav, och ofta var de av olika kön.

Om stenen verkligen kommer från Historiska museet är osäkert. Museet har gravklot i sina samlingar men jag har inte kunnat hitta några uppgifter om att något skulle ha förts till USA. Förmodligen är det så att någon från Historiska museet har presenterat stenen för översten i fråga men att det är en sten som man fört över utan att den tillhörde museets samlingar. Eller så stämmer kanske inte uppgiften om museet på skylten.

Hälsningar,
Lotta Fernstål
---
Lotta Fernstål fil.dr arkeologi – Ph.D. Archaeology 1:e antikvarie – Senior Curator Statens historiska museum – Museum of National Antiquities Enheten för samlingar – Collections P.O. Web: http://www.historiska.se/

[Short summary of the letter by LS:
Yes, the stone could be from the Lake Malaren Valley, and these stones were placed usually on women's graves 1500 years ago, the 'iron age', or more specifically the 'people wandering's age'. It has nothing do to with vikings, and nothing to do with stone age. There is also no record of The Historical Museum giving anything like this to Chicago, but maybe someone gave something to an individual and then that individual gave it to Chicago. But the stone was never part of the Historical museum's collections.
- - - - -
Min fråga [My question]:

Hej!
Min syster har nyligen varit i Chicago och tittade då på Tribune building där de satt in stenar från olika delar av världen, bland annat Sverige. Bland de svenska föremålen fanns denna sten, med en förklarande plakett under. Informationen kan inte stämma, det har vi insett, men vad är det egentligen? Och kommer den verkligen från Historiska museet?
Hälsningar EH

5 comments:

LS said...

Aha! A female heroine from the iron age, not a heroic viking man... (maybe...) This is great, EH, thanks for doing this! I did a short translation and added a picture of the stone. I must say that the archeologist has a very fitting last name for her profession. It is like a botanist I know named Kvist (=twig).

EH said...

I´m the curious kind of person, so I thought I investigate the Swedish part of the story. Do you think we should send an email to the Tribune building and ask where they got it, and maybe change their Viking sign? It would be interesting to hear their story too.

O.K. said...

Send an email to The Tribune building as well, this is a thriller!

O.K. said...

Perhaps the McCORMICK TRIBUNE FOUNDATION can tell you who to mail.

LS said...

Yeah! Go ahead and e-mail them, and see what they say. Since they are a newspaper too, you might want to send it to the editor too, after hearing what they have to say. "Fake and stolen Viking stone adorns Chicago landmark", how is that for a head line?