Tuesday, May 22, 2007

Today's Poem: Harry Martinson

Från sidan solbelyst
blir gläntans mark ett guldgolv
och dess gräs en solfäll.
Mitt i denna skogens kammare
står urtidsblocket som ett stadigt skänkskåp
med nyckeln omvriden inifrån
och med mossa i låset.

Free translation by LS:

With sunshine from the side
the forest opening's ground turns to a golden floor
and its grass a sunpelt.
Centered in this chamber of the forest
the ancient boulder stands like a sturdy china cabinet
with the key turned from the inside
and with moss in the lock.

1 comment: