Sunday, May 6, 2007

Lingonben

A tribute to LS...

Lingonben by Povel Ramel

Bluff och Spark och Tork och Kvark
voro sex små dvärgar.
En var ful och en var glad
och en var dum i huvet.

Hej, sa Kvark till lille Tork.
Känner du igelkotten Pilt?
Han som har varit i Paris?
Ja, det gjorde Ivar.

Hör du hans lilla runda tass
när som han trippar på sitt pass:
Tripp och trapp och trypa.
Se hans lilla piga!

Tomtefar i skogens brus
sitter som ett päron.
Han har inget eget hus
allt i sin stora näsa.

Söt och blöt är sagans fé.
Trollen är bjudna hit på té.
Det lilla trollet! Pass för de!
Nu ska mormor bada.

Väva och spinna natten lång,
prinsen är här i fjorton språng!
Hopp och hipp och huppla,
hästen heter Sverker!

Stora slottet Drummeldimp
ligger bortom fjärran.
Dit får ingen komma in,
som ej kan baka struvor.

Gyllenkrull och Sockertipp,
kom, ska vi dansa häxan våt!
Vill du mig här, så har du nåt.
Sov du lilla tryne.

Kungen är full av stock och sten,
skogen är full av lingonben.
Per är full av tomtar.
Hur ska lillan orka?

6 comments:

EH said...

For everybody who doesn´t read Swedish I can tell you that this is a text of a song, completely without sense but very funny.

LS said...

A little translation of a part:

Söt och blöt är sagans fé.
Trollen är bjudna hit på té.
Det lilla trollet! Pass för de!
Nu ska mormor bada.

Sweet and wet is the fairy tale's fairy.
The trolls are invited here for tea.
That little troll! What out for them!
Now mormor will take a bath.

I love this song, it is so crazy...

LS said...

More translation:

Kungen är full av stock och sten,
skogen är full av lingonben.
Per är full av tomtar.
Hur ska lillan orka?

The king is full of logs and stones,
the forest is full of lingonberry legs.
Per is full of gnomes.
How will tLillan manage?

(Lillan is usually used as a nickname for little girls.)

And to link more info about Povel Ramel

Olle said...

Lovely - but the music and Tage's voice is an important part of it! That very short last line! Is it possible to put music on a blogg?

(The verse in translation is perhaps easier to understand if in the third line of the fairy verse you put "watch" rather than "what")

Olle

LS said...

Olle, I think you can put links to mp3 files on a blog, I read that somewhere in the help files. But I don't know how.

O.K. said...

I thought it was Martin Ljung who sang that song, when it wasn't Povel himself.

By Tage I assume you mean Tage Danielsson, Olle?