Sunday, June 17, 2007

Fjällresa i Dalarna

Fulufjäll och tjärn

Inger och jag gjorde en fjällresa en vecka i Dalarna. Vi gick på leden till Njupeskärsfallet. Alldeles stilla och över oss spelade en gluttsnäppa sitt flöjtande läte och bergfinken bräkte. Vägen till fallet slingrade sig genom en granurskog och längs en skogsbäck. Skönt inunder fallet i skuggan i den 30 gradiga värmen och med en svag fläkt. Jag målade akvarell. Leden tillbaka gick förbi en talusbrant genom en fjällbjörkskog och genom en tallurskog 500 årig. Med torra vresiga tallskelett mot skyn. En korp tog tre krickungar i näbben trots krickans ursinniga attacker. Genom en fuktig granurskog ner till naturummet.

Renar på Nipfjället
Gick över mark täkt av blommande krupljung och lappljung. Hett och vindstilla. Småspov spelade och ängspiplärkan drillade i skyn. Stora renhjorder kom nära, nära. Badade i en liten tjärn på kalfjället.
Husvagnen på kalfjället vid Grövelsjön
Fortsatt värme. Vi gick till snön och kastade snöboll. Videt blommade och vresiga, knotiga fjällbjörkar. En sävsparv sjöng vid en porlande fjällbäck. Njöt.
av AnS

5 comments:

LS said...

Later underbart! Jag langtar till fjallen.

LS said...

translation, part 1:

Inger and I made a weeklong trip to the mountains of Dalarna. We hiked the trail to the Njupeskar waterfall. Everything was still and above us a
Common Greenshank played its fluted sound and the Brambling 'braaaaaahed' [that is how it sounds]. The trail to the waterfall twisted through a virgin spruce forest and along a little creek. Nice under the waterfall in the 30 degree heat and with a slow breeze. I painted watercolors. The trail back led by a talus slope through mountain birch forest and through a 500-year old virgin pine forest. With dry, twisted pine skeletons reaching to the sky. A raven took three chicks from a Common Teal in its beak despite the teal's angry attacks. Through the wet spruce forest down to the nature center.

LS said...

translation, part 2:

Hiked over ground covered by flowering 'krypljung' and lappljung' [different heathers]. Hot and no wind. The Whimbrel played and and the Meadow Pipit sang in the sky. Large hords of reindeer came close, close. Took a bath in a little lake up on the mountain above the treeline.

LS said...

translation part 3

Continued heat. We went to the snow and threw snow balls. The willow flowered and twisted, knotted mountain birches. A Reed Bunting sang next to a mountain creek. Loved it.

EH said...

Jättefint!

Roligt att läsa om er resa, hoppas du fortsätter skriva och lägga in bilder, då kan jag titta på dom när jag är på jobbet också!

EH