Friday, August 26, 2011

A new steam boat!

Igår hade vi celebert besök i Södertälje. [Translation by LS: Yesterday we have a famous visit in Södertälje.]

Ångbåten Eric Nordevall
(II) är en kopia av en båt som trafikerade Göta kanal ( Stockholm-Göteborg) från 1837 till 1856 då hon sjönk. Det var en av Sveriges första ångbåtar.
[Steam boat Eric Nordevall (II) is a copy of a ship that once toured Göta kanal ( Stockholm-Göteborg) from 1837 to 1856 until it sank.]


Eric Nordevall is letting the steam whistle blow to salute another boat.
Below: Södertäljes own steam boat, Edjern on the way back to the Baltic sea through the #sluss#.
[sluss = lock in English]

Inside the hot machine room with the impressive steam engines visible left and right.

Eric Nordevall from back, below the deck are the passenger cabins.


Vraket hittades på 45 meters djup i Vättern i närheten av Vadstena 1980 och har väckt intresse då det är en hjulångare med sidohjul, med två separata ångmaskiner på vardera 7 hk. Forsviks bruk startade ett projekt att bygga en kopia och den är nu klar och ska döpas av HKM kronprinsessan Victoria på måndag i Stockholm. På fartygets dopresa har de angjort ett flertal hamnar och kom igenom Södertälje igår. Vill du se filmer så finns de här.

[The wreck of this boat was found at 45 m depth in Lake Vättern nerar Vadstena in 1980 and created a lot of interest since it is a paddle wheel steam boat with two separate steam engines of 7 horsepowers each.  Forsviks Bruk started the project to produce a copy of this boat, which is not finished, and it will be christened by Crown Prinsess Victoria on Monday in Stockholm.  During the ship's virgin trip they have stopped at several places and passed through Södertälje yesterday. If you want to see some movies of it, they are here .]

Vi klev ombord och intrycken var många. Det luktade nytt trä, ved, ångmaskinsolja, vedrök, tjära, nyoljade relingar. I pannrummet var det varmt, som i en vedeldad bastu och nytt och fräscht. Nordevall kan bara eldas med ved, 1 kubikmeter i timmen vid 5 knops fart. På däck låg vedtravar redo. Båten ger både intryck av att vara gammal och vara ny, då den är byggd enligt de gamla ritningarna. Ångmaskinen, båtens hjärta, är byggd av Motala verkstad, precis som den som en gång fanns på den första Eric Nordevall. Det är en lågtrycksbalansångmaskin med kondensering. Bilder finns här.

[We stepped onboard and the impressions were abundant.  It smelled like fresh wood, firewood, steam engine oil, woodsmoke, tar, newly oiled railings.  In the boiler room it was hot, like a woodfired sauna, and new and clean.  Nordevall can only be fired with firewood, 1 cubic meter per hour at 5 knots speed.  On the deck was heaps with firewood ready to be used.  The ship gives both the impression of old and new, since it is built using the original drawings.  The steam boiler, the heart of the ship, was built by Motala works (verkstad), just like the original steam boiler in the first Eric Nordevall ship. It is a low pressure balance steam engine with condensation (not sure if I translated that correctly, PP can correct in the comments).  More pictures are here. ]

Vi besökte Forsvik för ett antal år sedan och såg redan då bygget, därför var det extra roligt att möta upp båten här i Södertälje. Vi hoppas kunna resa ett stycke med denna båt i framtiden.

[We visited Forsvik a few years ago and saw this ship being built, so therefore it was extra fun to meet this ship in Södertälje. We hope to be passengers on this boat for real at some point in the future.]

1 comment:

LS said...

Great story! I actually saw something about this boat here in America, I think PP showed me. Now he can link your post to his Live Steam friends on their message board.