Thursday, October 8, 2009

Visste du att... (Did you know that..)

Vattenkastanjer är rotknölarna av starrgräs som odlas på vattendränkta fält runt om i Sydostasien. De har neutral smak och har för växter den ovanliga egenskapen att vara krispig i konsistensen även efter konservering och tillagning. Detta beror på att cellväggarna är korskopplade och förstärkta av vissa fenolföreningar, egenskaper som vattenkastanjer delar med bland annat lotusroten.

Läst i ett matmagasin på en hemsida från Martin Olsson, grossistföretag i Sverige.

LS, please translate if you like.

Translation by LS (and I added a photo too):
"Water chestnuts are the tubers of a sedge that is grown in wetland fields in Southeast Asia. Their taste is neutral and are unusual among plants that their consistency is crunchy even after preserving and cooking. That is because their cell walls are cross-linked and enhanced by phenolic compounds, which is also found in the lotus."

2 comments:

PP said...

When I was a kid(and now too) I loved these. They were one of the best parts of Chinese food!

LS said...

I love these too, but what are dishes are they good in, except stirfries?