Tuesday, August 18, 2009

A night story from second grade (Smygande natt)

Another old story written by me in 2nd grade:

Inbrott
Det var månsken och regnade och var tyst. Bakom den höga muren, där borta var juvelerna. Nu, sa tjuven till sin kamrat. De sprang över skogsgläntan. Nej, jag vill inte vara med om det här sa tjuvens kamrat, med en rysning. Tjuven klättrade upp i ett träd och hoppade ner på andra sidan. Hans kamrat gjorde likadant men hamnade i en jordhög och gav upp ett skrik av skräck. Tyst, sa tjuven. Han var stel av spänning. Nu såg dom huset. Det var mörk i fönstren. Nej inte i alla längst upp var det tänt, där syntes en skugga av en figur. Det var nog en flicka. Tjuvens kamrat gjorde stora fotspår utan att han visste om det. Han öppnade väskan och tog ut några vapen och en kniv. Då, fick dom syn på de gula, runda ögonen. Slut.

Theft
It was moonlight and rained and was quiet. Behind the high wall, over there was the jewels. Now, said the thief to his partner. They ran across the opening in the forest. No, I don't want to do this, said the thief's partner, with a shiver. The thief climbed up a tree and jumped down on the other side. His partner did the same, but fell into a soil heap and screamed out of fear. Quiet, said the thief. He was stiff from tension. Now they saw the house. It was dark in the windows. No, not in all, up at the top it was lit, and there you could see a shadow of a figure. It was probably a girl. The thief's partner made big foot traces without knowing about it. He opened the bag and took out some weapons and a knife. Then, they saw the yellow, round eyes. The end.

1 comment:

PP said...

hmmm these stories explain a lot!