Monday, June 15, 2009

Day 6: These boots were made for walking, and swimming...

Another day in the Swedish Arctic from OK's iphone diary/camera (posted and translated by LS):

Idag tog vi bilen västerut till Kopparåsen, där jag klev av och mamma fortsatte med bilen för att hitta ställen att skåda och måla på.

(Today we took the car to the east to Kopparåsen (= The Copper Ridge), where I got off and mom continued with the car to find some nice places where she could bird watch and paint. )

Kopparåsen heter inte så utan skäl, på berget Koukkel inmutades 1897 en stor yta för brytning av just koppar. Detta var innan järnvägsförbindelsen mellan Kiruna och Narvik var byggd, men planerna var storstilade trots detta. Man planerade brytning och viss anrikning på plats vilket skulle ge arbete åt 500 man, och transporten ned fram fjället skulle ske med linbana.

The Copper Ridge isn't named that without reason, sine a large area was claimed on the mountain Koukkel in 1897 for mining of said copper. This was before there was a railroad between Kiruna and Narvik was built, but the plans were grandiose regardless. They planned mining and some concentrating right there which should give jobs for 500 men, and the transportation down from the mountain should be done with a cableway. )

Man kan på många ställen se var de brutit i grunda dagbrott, och invid har de staplat malmen i snygga rätblock. Detta gjorde man för att mäta hur mycket malm som brutits, lönen var nämligen 4,50 kronor per kubikmeter.

(You can see in many places where they mined in shallow open areas, and next to each pit they have stacked the ore in nice cubes. They did this to measure how much ore they had collected, since the wage was 4.50 Swedish kronor per cubic meter).

Det hus som gruvadministrationen använde finns kvar, med fin snickarglädje och strålande utsikt. Idag var dock molnen ganska låga och när jag fortsatte stigen norrut mot Vadvetjåkka nationalpark så gick jag upp i molnen och regnet. Molnen lättade efter ett slag och plötsligt fick jag en strålande vy mot udalen mellan Vadvetjåkka och Njunjes. Tog fikarast på en kulle nära Njuoraluspi.

(The house that the mining administration used still exists, with nice gingerbread work and gorgeous views. The clouds were a bit low today and when I continued the trail north towards Vadvetjåkka National Park I walked up into the clouds and the rain. The clouds eased up after a while and suddenly a fantastic view opened up showing the U-shaped glacial valley between Vadvatjåkka and Njunjes. I took a break on a little hill near Njuoraluspi.)

Vände åter i mina fotspår på den måttligt använda stigen, de enda skoavtrycken jag såg var mina egna. Stigen var trots bra rösning svår att hitta bitvis då den gick genom snölegor och över hällar ristade av isen. Per telefon avtalade jag med mamma att mötas vid Björkstugan, men stigen ned dit visade sig vara mycket vag och svår att följa. Väl nere i dalen fann jag bara brofästen men ingen bro över den forsande jåkken som jag behövde passera för att komma till E10:an.

(I turned back into my own foot tracks on the ligthly worn trail, and the only tracks i saw where my own. The trail was hard to find despite good stone markers [those stone mounds in the photos], since it partly went through snow and over large rockslabs engraved by the ice age glaciers. By phone I talked to Mom and we decided to meet at Björkstugan (The Birch House), but the trail down to there turned out to be very vague and hard to follow. When I finally got down into the valley I only found the remnants of the foundations of the bridge but no bridge over the rushing stream that I need to cross to get to road E10.)

Med hjälp av telefonens GPS visade det sig att jag kommit ned en km för långt österut och fick ta mig zick-zackandes genom tät vide och krokiga björkar till den bro västerut som faktiskt skulle finnas. Nästan framme hade jag nästa lilla äventyr, jag skulle kliva ned mot en forsande bäck för att sedan passera den. Då brast min vadringsstav och jag fann mig strax sittandes mitt i bäcken med vatten över naveln! Tur i oturen så klarade kamera, telefon, karta och annat inte så vattentåligt sig precis över vattnet. Numera vet jag att sarekstövlar rymmer mycket vatten! :)

(With the help of the phone's GPS I found out that I had come down one kilometer too far to the east, and had to get myself to the west zig-zaging through thick willow shrubs and gnarly birches to the bridge that actually should exist. Nearly there I had my next little adventure. I should step down into a little streaming creak to cross it, when my hiking pole broke and I found myself sitting in the middle of the creek with water up to my belly button! Lucky for me, the camera, map, and other not so waterproof things kept themselves right above the water. Now I know that Swedish Sarek rubber boots can contain a lot of water. )

Jag hittade rätt bro strax därefter och mötte mamma, som fick bistå mig att med stor ansträngning dra av mina stövlar. Väl hemma igen åt vi en välförtjänt middag bestående av renskavsgryta smasatt med messmör och färskpotatis.

(I found the right bridge soon thereafter and met Mom, who had to help with all her force to pull off my boots. Back home in the cottage we ate a well-deserved dinner consisting of reindeer stew with 'messmör" and new potatoes.)

Vy mot Tornehamn från Koukkel. (View towards Tornehamn from Koukkel.)
Historien om Kopparåsens koppargruva. (The history of the mine [LS note: Sorry, I won't translate it all])
Snyggt och prydligt staplat. (Beautifully and neatly arranged.)
Ett lite djupare brott, med snö på botten. (A little deeper mine, with snow at the bottom.)
Gruvhuset. (The mining house. [LS note: Try to locate this at coordinates 68.4166718, 18.4833336, it is out in nowhere])
Kopparmalm. (Copper ore.)
Veranda med snickarglädje och fin vindflöjel som sig bör. (Porch with gingerbread work and nice weathervane, just like it should be.)
Vy från trappen. (View from the porch.)
Tjohoo, jag hittade rost idag! Rester efter decauvillebanan. Det var länge sen nån smörjde dragbanan. :) (Yipee, I found rust today! Remains of the Decauville cableway. It was a long time ago since anyone oiled the gears.)
"Näfveqvarn 1270 kilo" ("Näfveqvarn 1270 kg")
Fjällbjörken håller en låg profil. (The birch is keeping a low profile. [LS note: Det är en liten dvärgbjörk, inte fjällbjörk :) )
Mot Vadvetjåkka! (Towards Vadvetjåkka!
Gammal snö. (Old snow.)
Uppklarnande mot Vadvetjåkka. (Nicer weather towards Vadvetjåkka.)
I de många småsjöarna fanns vigg, sjöorre och alfågel. (In the many small lakes were Tufted Duck, Common Scoter, and Long-tailed Duck.)
Fint flyttblock. (Nice boulder.)
Finare udal än Lapporten? Vadvetjåkka nationalpark. (Nicer u-shaped glacial valley than the Lap Portal? Vadvetjåkka Nnational Park.
Jag trampade nästan på en ruvande alfågel, vi blev nog lika förskräckta båda två. (I nearly stepped on a nesting Long-Tailed duck, we probably got equally scared both of us.)
Grönt te i det gröna. (Green tea in the green.)
Snön kalvar. (The snow is making babies in the lake.)
"Vintage Lapsang Souchong". Det var te i burken. Eller om det var en sten. Svårt att säga... :) ("Vintage Lapsang Souchong". It was tea in the jar. Or maybe a rock. It was hard to tell... :) [LS note: Definitely vintage!]
Rosling. Särskilt för LS. (Bog rosemary. Especially for LS. [LS note: Thanks! I love this wonderful plant in the blueberry family. Its Latin name is Andromeda polifolia. It must be a treat for a plant to have such a nice star-like name as Andromeda.)
Vy mot Tornehamn på nedvägen. (View towards Tornehamn on the way back.)
Någon sorts lav. (Some kind of lichen.)
Var är bron??? E10 är så nära men ändå inte. (Where is the bridge??? E10 is so close and still far away.)
Här är bron! Och telefonen fungerar fortfarande efter mitt mindre frivilliga bad. (Here is the bridge. And the phone still works after my unplanned bath.)
Louktatjåkka.

1 comment:

O.K. said...

Äh, jag vet ju att det är en dvärgbjörk. Jag får skylla på den sena timmen.