Friday, March 18, 2011

Knappar, märken och medaljer

Varje barn i Sverige har nog minst ett simmärke och det verkar som även vuxna sparar sina.
Att ta ett märke är förknippat med en prestation och att ta simborgarmärket är något alla barn i Sverige vill klara. För att ta det ska man simma 200 m, i bassäng eller i fritt vatten och detta märke har funnits sedan 1934. Det har nyligen MH 8 år gjort, till sin och min förtjusning. Att kunna simma är en livförsäkring. Många barn får flera märken, både vid simning och andra sporter.
I Sverige finns en lång tradition att visa sin sympati för något med ett nålmärke på kavajslaget. Därför finns många märken för politiska partier, företag, föreningar mm. Att ge ut ett borgarmärke var ett sätt att främja folkets kunnande vilket ansåg i många föreningar vara en huvuduppgift. Genom att göra ett prov kunde man ta sitt märke, traditionen finns ännu. Därför finns (eller fanns) både hundborgarmärke, skidborgarmärke, ridborgarmärke (tv) simborgarmärke och bilkunskapsmärke. Livräddarmärke och samaritmärken visar att man är utbildad. Troligen får fortfarande sjuksköterskor ett märke vid examen.


Det företag som oftast står bakom de mångformiga märkena är Sporrong. Jag blev nyfiken och det visar sig att Sporrong är ett av Sveriges äldsta företag, verksamheten startade redan 1666 i Stockholm med en Mäster Grau. Då hette inte företaget Sporrong ännu, det kommer först 1842. Mellan tiden 1842 och 1875 heter företaget Sporrong för att därefter heta CC Sporrong & Co. Ofta tillverkades även uniformsknappar, t.ex till militären.
Tillverkningen skedde i flera verkstäder runtom i Stockholm men bedrivs idag i Estland och Finland. Mer om Sporrongs historia här .Metal buttons, pins and medallions

First picture is a swimming test pin, which many children in Sweden get after they succeed to swim 200 m in a pool or outdoor lake
. There are many pins in Sweden that are linked to a personal achievement like riding, dog leading, car driving and skiing. Many are also worn to show support for a specific political party, sports club or hobby club. The company which makes many of these is Sporrong, one of the oldest companies in Sweden, dating back to 1666. For a long time the production was sited in Stockholm but is has now moved to Finland and Estonia.

1 comment:

LS said...

So where do you find the old pins, in antique stores? I like the ones that have elaborate designs of places or tools. I have no idea where my old swimming pins are, but they wouldn't have been thrown away. But where, who knows.... :)