Friday, October 8, 2010

Höstfärger (Fall colors)

Höstens klara luft i svagt soldis genom tunna moln. Lövträdens kronor som färgexplosioner i den jämngröna barrskogen. Löven säger farväl i ett fyrverkeri av färger. Om en dag, en vecka eller två är träden kala och öde igen. Först i vår, i solens varma strålar kommer ny lövgrönska. Allt går till vila nu, tänk om jag också fick gå i ide!

LS translation of EH's text:  
The fall's clear air in soft sunsmoke through thin clouds.  The crowns of the deciduous trees as color explosions in the evenly green conifer forest. The leaves say farewell with fireworks of colors.  Within a day, a week or two, the trees will be bare and naked again.  Not until spring, with the suns warm rays, will there be new leafy greenness. Everything is now taking a rest, and I wish I could hibernate as well.

No comments: