Wednesday, June 4, 2008

Fria världen

Såhär års, i junis början, kommer alltid samma låttext upp ur minnet. Allt blommar, syrenerna doftar, landskapet grönskar åter och täcker vinterns och vårens bruna och gula toner i ett skönt lapptäcke av gröna nyanser.

I mitt sinne ljuder första versen av Eva Dahlgrens "Fria världen".

Jag lever i den fria världen
här är landet vidsträckt
skönhet i juniblom
som början till berusning
är den svala vind
som smeksamt andas
min tanke hel

och här står jag nu
i ljus av annan gud


Sorry all english-speaking/reading folks, I´m unable to translate this lyrics of a swedish singer.

3 comments:

PP said...

an online translator comes up with this:


Self liver in the vindicate världen här är countries vidsträckt skönhet in juniblom as början to intoxication är the swallow wind as smeksamt breathe mine mind entire and här står self now in light of other almighty

I'd have to say that this translator is quite worthless!

LS said...

Haha, that translation is hilarious! Self liver?

Here is a better one, by me (it is easier to be better than that automatic translator):

I live in the free world
Here the land is wide and open
beauty in June blossoms
as the beginning of intoxication
is the cool breeze
that tenderly breathe
my thought whole
and here I stand now
in light from another God

LS said...

Eva Dahlgren is really one of my favorite poets and singers. Too bad the Americans have not idea how good she is.