Thursday, May 21, 2009

Bad Aftonbladet Day 2

"”Det där med en kyrka för alla låter först kankse inte så dumt, men är man inte beredd att ta konsekvenserna är det bara tomma ord”"

'Kanske' är kanske ett svårt ord?

1 comment:

LS said...

One more from today:
"Är den värst drabade av den extremt ovanliga sjukdomen man känner till"