Saturday, March 17, 2012

OK snapshot: Ordföljd (word order)

Den hårfina men betydande skillnaden mellan "endast tillsatt" och "tillsatt endast"... ;)

English explanation:
Supermarket sign for dried fruit ('torkad frukt') with the addition 'Endast tillsatt socker' = only added sugar. I bet it should have been 'Endast socker tillsatt' = only sugar added. Sometimes the best order of words is a bit hard to figure out!

No comments: