Wednesday, November 13, 2013

November thoughts

November.

Solen kikar försiktigt upp ovanför horisontkanten, en skogsridå av guld bländar mig. Soluppgången är långsam och vacker, precis som om solen tvekar att kliva upp. Precis som jag, som gärna ligger kvar under mitt varma täcke om morgonen. Nu kommer nordbornas svåraste tid, det är mörkt och kallt i mitt Norden. Inte kallt med gnistrande snö och rimfrost på träden, utan ett tråkigt kallt, rått och fuktigt väder, strax över nollstrecket på termometern. En lång väntan, på snön, på glänsande isar, på ljusets återkomst, på växter som återigen knoppas. Bland blåsippsbladen vilar knopparna redan och mina narcisser har långa vita rötter i krukorna. Det känns trösterikt när alla klorofyllblad ligger bruna och vissna på marken, att veta att de nya redan är färdiga för start.
     Himlen är svagt upplyst och molnen är belysta underifrån, en ljust blå himmel och mörkt grafitgrå moln, fyllda av fukt. På natten lyser stjärnorna och jag gör min resa i Karlavagnen på väg mot nästa vår.

EH

Translation by LS:

November

The sun carefully looks over the edge of the horixon, a forest drapery of gold is blinding me.  The sunrise is slow and beautiful, just as if the sun is hesitating to get up.  Like me, who would love to stay under my warm cover in the morning.  Here comes the hardest time for the scandinavians, it is dark and cold in the Nordic area. Not cold with sparkling sno and hoary frost on the trees, but a boring, cold, raw and wet weather, right above the freezing point on the thermometer.  A long wait, for the snow, for the shiny lake ice, for the return of the light, for plants that are in bud.  Below the hepatica leaves are already ready buds and my daffodils have long, white roots in their pots.  It feels promising when all the chlorophyllic leaves are brown and weathered on the ground to know that the new leaves are ready to start. 
    The sky is barely lit and the clouds are colored from beneath, a light blue sky and dark graphite grey clouds, filled with moisture.  During the night the stars shine and I travel with the Big Dipper towards the next spring.

2 comments:

LS said...

Fantastiskt bra, EH!

EH said...

Tack för översättningen och berömmet!